Méregtelenítés garanciával Természetes méregtelenítés Nem génmanipulált Svájci minőség

Ktoré nebezpečné látky znečisťujú naše telo?

Nebezpečné látkyJedy, chemické a nebezpečné látky nás ohrozujú všade; ich vplyvom sme vystavení doma, na pracovisku i kdekoľvek inde. Do organizmu sa dostávajú konzumáciou potravín, pitnou vodou, alebo formou liekov.

V dnešných časoch sa s potravinami dostane do tela oveľa viac cukru a priemyselne upravených nebezpečných látok, než kedykoľvek predtým. Do kategórie nebezpečné látky patria aj rôzne stimulanty alebo upokojujúce prípravky, ktorými často poškodzujeme svoje zdravie.

V prípade, že ste sa ešte nikdy nezaujímali o nebezpečné látky, ktoré nás obklopujú, je naozaj načase, aby ste tejto problematike venovali zvýšenú pozornosť. Výskumníci už desaťročia skúmajú zloženie a pôvod nebezpečných látok nachádzajúcich sa vo vzduchu, v pitnej vode, v potravinách či v pôde. Vo vyspelých krajinách sa každoročne dostávajú do ovzdušia a do pitnej vody milióny ton nebezpečných látok.

Nebezpečné látky môžu byť chemického alebo biologického pôvodu.

Do kategórie „nebezpečné látky“ sa zaraďujú nasledujúce:

  • kovy (ortuť, olovo, cín, hliník, nikel, atď.), ktoré vyvolávajú imunitné, hormonálne a nervové poruchy;

  • rádioaktívne látky (napr. radón, urán), ktoré spôsobujú ťažké poruchy imunity a plesňové infekcie;

  • pesticídy používané v poľnohospodárstve (prípravky na ničenie buriny) a insekticídy (prípravky na hubenie hmyzu), ktoré sa postupne ukladajú v ľudskom organizme;

  • konzervačné látky v potravinách, ktoré znižujú odolnosť tkanív proti infekciám;

  • antibiotiká, ktoré sa nachádzajú v mäse z priemyselného veľkochovu zvierat a v rôznych mliečnych výrobkoch;

  • lieky a drogy obsahujú nebezpečné látky, ktoré sa v organizme ukladajú napr. v pečeni;

Zaťaženie ľudského organizmu v dôsledku znečistenia životného prostredia je také veľké, že náš organizmus už nedokáže neutralizovať nebezpečné látky, ktoré denne vdychujeme alebo konzumujeme s potravinami. Tieto nebezpečné látky sa ukladajú v niektorých orgánoch (ako napr. hrubé črevo, tenké črevo, pečeň, alebo v častiach mozgu), v tkanivách, v krvi a v bunkách (najmä v tukových bunkách). Uložené nebezpečné látky preťažujú imunitný systém, čoho dôsledkom je poškodené zdravie a rôzne ochorenia.

Dnešný svet teda kladie oveľa väčší nápor na ľudský organizmus, než on sám dokáže prirodzenou cestou spracovať. V dnešných životných podmienkach sa preto vnútorná očista tela – pravidelná detoxikácia stala nevyhnutnosťou.

Zdroj:
Internetová stránka Dr-Natura Supergreens s.r.o súhlasila s použitím obsahu stránky.

ToxiClean®

ToXiClean® - Prémiový výživový doplnok na očistu pečene

ToxiClean® sme vyvinuli na odstránenie najčastejšie sa vyskytujúcich ťažkých kovov (ortuť, olovo, kadmium, arzén, nikel, hliník) a iných toxínov, pričom pomáha pečeni a ostatným orgánom. Mnohé aminokyseliny sú v procese detoxikácie nenahraditeľné, ako napríklad L-metionín, L-cysteín, L-glutamín. Najdôležitejší je glutamín, ktorý účinne bojuje s viacerými jedmi, ako napr. tabakový dym, žiarenie, výfukové plyny, chemikálie, drogy a iné rakovinotvorné látky. L-cysteín pomáha pri prevencii oxidácie, pomáha viazať ťažké kovy, hlavne ortuť (v čom pomáha aj C vitamín a selén).